Forumul Internațional “Youth Entrepreneurship in a Modern Society“, va demara în perioada  21-22 noiembrie 2017 în incinta Hotelului Leogrand Radisson Blu, Chișinău

Asociația Națională a Tinerilor Manageri (ANTiM) în colaborare cu Youth Generation cu susținerea financiara a EACEA în cadrul programului Erasmus + al Uniunii Europene, PNUD şi Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetarii orgaizează Forumul International “Youth Entrepreneurship in a Modern Society” care se va desfășura in periaoda 21-22 Noiembrie 2017,  în incinta Hotelului Leo Grant Radisson Blu, Chișinău, începind cu ora 9.00.

“Youth Entrepreneurship in a Modern Society” este un eveniment de ​amploare care își propune, pe parcursul celor două zile să ofere o platformă celor peste 200 de tineri antreprenori din Moldova, România, Ucraina, Italia, Georgia și Armenia să se întâlnească, să împărtășe istoriile de succes,  să ​abordeze​ provocarile din domeniul antreprenorial și să se dezvolte.

Antreprenoriatul este un element indispensabil într-o societate prosperă și modernă, deschizând calea spre noi viziuni, oportunități și o creștere economică. Performanțele antreprenoriale pot fi garantate printr-o reacție competitivă în fața​ provocărilor, a ​inova​țiilor în continuă​ cre​ștere, concurenței sporite și oportunitățile și tendințele economice mereu în schimbare.

Forumul propus va aborda toate enumerate mai sus prin garantarea unui mediu antreprenorial dinamic care constă în:

  • 12 sesiuni de instruire și seminare informative, panouri paralele și discursuri de inspirație.
  • Prezentarea DCFTA (relațiile comerciale UE-Moldova) și ​șansa de interacțiune pentru​ tineri​i​ antreprenori din țările care au semnat acest acord.
  • Informarea participanţilor despre programelor și fondurilor europene care sprijină antreprenoriatul în rândul tinerilor în diversele sale forme.
  • Discursuri inspiraţionale și împărtășirea bunei experiențe a  întreprinzătorilor afirmați​.
  • Posibilitatea de a realiza rețele și de a dezvolta ​relații de ​cooperare la nivel​ național, regional și transfrontalier.
  • Expoziția de afaceri care are drept scop promovarea și împărtășirea produselor și serviciilor naţionale şi internaţionale, oferirea unui spațiu de ​întâlnire cu potențialii clienți, stabilirea cooperării și extinderea afacerilor dincolo de frontierele naționale

Evenimentul va aduna factorii de decizie, a experților în inovatâţie și a practicienilor (IMM-uri, incubatoare de afaceri și organizații ce sprijină şi promovează activităţile antreprenoriale) pentru a genera discuții și a gasi soluții ce vor contribui la  îmbunătățirea mediului de afaceri și dezvoltarea antreprenoriatului social, inclusiv în râindul  tinerilor, cu scopul de a influența dezvoltarea socială, economică și ecologică.

Într-o societate modernă, tinerii moderni sunt antreprenori.

Detalii pe forum.antim.org