ANTIM MEMBERSHIP

Calitatea de membru le va oferi nominanților CBP următoarele benefici:

  • Acces la baza de date a tuturor nominanților CBP din edițiile precedente și următoare.
  • Utilizarea spațiului de Networking pentru crearea de parteneriate si realizarea proiectelor commune cu suportul consultanților ANTiM.
  • Acces permanent la baza de date privin oportunitățile de finanțare existente în Republica Moldova cît și peste hotarele ei.
  • Suport în elaborarea planului de afaceri pentru aplicarea la programe cu finantare externă.
  • Organizarea de programe de instruiri pe tematicile interesate de către nominanții CBP, minim 3 instruiri pe an.
  • Organizarea de întîlniri tematice cu antreprenori de success din țară și în afara țării, cel puțin 2 întîlniri pe an.

Membrii ANTiM, cîștigătorii CBP au următoarele obligații

Să fie deschiși pentru participare la activitățile de promovare a concursului  de business planuri prin diverse surse mass media la solicitarea conducerii ANTiM
Să participle activ la evenimentele organizate pentru ei, instruiri, întâlniri cu persoane notorii,  dă către echipa ANTiM.
Să participle în calitate de mentori pentru următoarele ediții ale CBP, transmițînd tinerilor participanți cunoștințele și experiența lor.
Să fie deschiși pentru crearea de parteneriate cu alți colegi , nominanți ai CBP.