Asociația Națională a Tinerilor Manageri (ANTiM ) cu suportul Ministerului Tineretului și Sportului al RM organizează în perioada mai – iunie 2017 Modulul de instruire – CUM SĂ INIȚIEZI ȘI SĂ DEZVOLȚI PROPRIA AFACERE. Instruirea se va finaliza cu elaborarea unui plan de afaceri, care va fi apreciat de către un juriu profesionist.Cele mai viabile 3 planuri de afaceri vor fi finanțate cu cite 50 mii lei.

Sunt invitați să participe la curs tinerii cu initiativă care au o ideie de afacere inovativă și care doresc să se lanseze în afaceri. Criteriile de selecție vor fi următoarele: o idee inovativă, să fie disponibil să inițieze afacerea, să dispună de contribuție proprie, să fie motivat să dezvolte afacerea, afacerea propusă să fie una noua.
În cadrul instruirilor vor fi abordate următoarele subiecte:

1) Aspecte privind inițierea și gestionarea afacerii: identificarea formei organizatorico-juridice Modul de înregistrare la Inspectoratul Fiscal, CNAS, CNAM și Biroul Național de Statistică
2) Structura planului de afaceri și descrierea managementului operational al afacerii.
3) Aspecte practice de marketing în dezvoltarea, distribuția și promovarea produselor și serviciilor: • Analiza pieței și a competitorilor, • Tehnici de convingere a clienților de a cumpăra produsul sau să beneficieze de serviciile oferite.
4) Aspecte financiare și fiscale: – tipul rapoartelor și dărilor de seamă, Aspecte privind ținerea evidenței contabile • Analiza principalilor indicatori economico-financiari ai întreprinderii.
5) Oportunități de finanțare și măsuri de stimulare a tinerilor antreprenori: • Programe de susținere și finanțare; • Aspecte de negociere a creditului cu instituţia financiară;
6) Întilnire cu tineri antreprenori de succes.

Toate persoanele care vor fi selectate pentru instruire, vor obține certificate de participare și vor avea un plan de afaceri pentru idea persoanlă. Cele mai viabile 3 planuri vor obține finanțare și suport pe parcursul dezvoltării de la mentori profesioniști.

Tinerii care au virsta între 18 – 35 ani, au o idee de afaceri și sunt motivați să inițieze afacerea, pot să completeze formularul https://goo.gl/rKftvJ
Dat fiind faptul că locurile sunt limitate, ANTiM își rezervă dreptul de a selecta participanții în funcție de motivația pe care o au pentru a iniția o afacere.

Termenul limită de aplicare 2 mai 2017