Asociaţia Naţională a Tinerilor Manageri din Moldova (ANTiM)

ANTiM este o organizaţie non-guvernamentală creată cu scopul de a susţine si dezvolta spiritul managerial al tinerilor din Republica Moldova. Activitatea ANTiM este orientată spre căutarea continua de noi modalităţi de implicare a tinerilor în activităţi manageriale în vederea îmbunătăţirii sistemului managerial din Moldova.

Proiectele ANTiM sunt orientate spre stimularea iniţiativei tinerilor în autoangajare şi autorealizare. Noi încurajăm şi asistăm tinerii în dezvoltarea afacerilor proprii, ce reprezintă o opţiune de a deveni independent de piaţa locală a locurilor de muncă. Astfel, tinerii au şansa de a-şi crea propriul loc de muncă în loc să-l caute, şi să nu găsească poziţia la care se aşteaptă. Crearea propriilor întreprinderi oferă şansa de a lucra în domeniile în care sunt interesaţi, stimulează creativitatea tinerilor, dezvoltă unele abilităţi de viaţă folositoare şi contribuie la dezvoltarea mediului economic local.

Pentru atingerea scopurilor stabilite ANTiM organizează o serie de activităţi care includ: concursuri, mese rotunde, seminare, traininguri ş.a. Dintre cele mai însemnate proiecte ale ANTiM se enumără: Concursul Naţional de Business Planuri pentru Tineri, ajuns în acest an la a XII-a ediție – proiect ce stimulează tinerii cu idei inovatoare şi le oferă posibilitatea să-şi manifeste capacităţile antreprenoriale printr-un plan de afaceri; Incubatorul de Afaceri ASEM – proiect ce oferă tinerilor economişti studenţi a Academiei de Studii Economice din Moldova oportunitatea să-şi lanseze afaceri, oferindu-le spaţiu şi suport consultativ. ANTiM continuă să pregătească pentru tinerii economişti din Moldova proiecte ce ar aduce un impact în dezvoltarea lor atît personală, cît şi a întregii economii naţionale

AURELIA BRĂGUȚĂ

PREȘEDINTE ANTIM

tel. +373 69891999
e-mail: aureliabraguta@gmail.com

ELENA BATIN

PROJECT MANAGER

tel. +373 69677239
email: office@antim.org

LUNGU DUMITRU

R&D MANAGER

tel. +373 69110239
email: dumitrul@gmail.com